U slaboproudých elektroinstalací realizujeme systémy jako je například elektrická požární signalizace (EPS), evakuační rozhlas (ERO), zabezpečovací signalizace (EZS), průmyslová televize (CCTV) a další. I v oblasti slaboproudu sledujeme nejnovější trendy a vaši zakázku zajistíme kompletně od projektu, přes dodání a montáž až po servis.

EZS, PZTS

Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS), označována také jako elektronický zabezpečovací systém nebo nověji poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), je jednoúčelový poplachový systém určený pro detekci přítomnosti vstupu nebo pokusu o vstup narušitelem do hlídaného prostoru a následnou akustickou či optickou signalizaci. Jde tedy o zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Nejčastěji se ale používá pro poplašné systémy – alarmy, které reagují na narušení právě vyvoláním poplachu.

Výstražný systém se může spustit analogovou (např. přerušením drátu) i digitální (detektor pohybu - PIR) detekcí. Komunikace mezi detektory a ústřednou může být vedena kabelem, bezdrátově anebo kombinací předešlých způsobů, tj. jeden detektor může být připojen kabelem a druhý bezdrátově.

EPS, LDP

Elektrická požární signalizace (EPS) je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení (Elektronická požární signalizace), které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS. U ústředny (např. v recepci budovy) bývá v režimu den zajištěna stálá obsluha, která v případě signálu požáru má určitou dobu na prověření skutečného požáru a odvolání planého poplachu, jinak EPS přivolá pomocí zařízení zařízení dálkového přenosu (ZDP) jednotku požární ochrany (PO). Pokud není zajištěna stálá obsluha (režim noc), je jednotka PO přivolána neprodleně.

Kromě tohoto nejběžnějšího označení EPS se používají i jiná označení, např. LDP (Lokální detekce požáru).

CCTV

Moderní bezpečnostní kamerové systémy dneška jsou založené na digitální technologii. Obraz je zpracován přímo v kameře a v digitální formě přenášen k uživateli nebo na záznamové zařízení. Nejlepší bezpečnostní IP kamery mají rozlišení až 12 Mpix, což je podstatně více než jiné technologie bezpečnostních kamer. Při návrhu kamerových systémů založených na IP technologii je nutno dbát na dostatečnou propustnost počítačové sítě. Pro rozsáhlé systémy se stovkami kamer je nutné počítačovou síť pro IP kamery dimenzovat na rychlost 1GB/s. Tím se zaručí dostatečná rychlost také s ohledem pro případné rozšíření kamerového systému. IP kamery můžeme připojit bezdrátově pomocí WiFi. Bezdrátové připojení využíváme pro připojení kamer, kde je obtížné instalovat kabeláž nebo pro překonání prostoru mezi budovami a podobně. Máme zkušenosti s montáží jak malých IP kamerových systémů, tak rozsáhlých instalací, rádi Vám doporučíme vhodné kamery pro kvalitní a spolehlivý IP kamerový systém.

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Efektivní docházkový systém umožňuje evidovat pracovní dobu zaměstnanců a pomáhá také kontrolovat jejich pracovní výkon. Vhodně zvolený docházkový systém pracuje automaticky, má jednoduché a srozumitelné ovládání a vám, ani vašim zaměstnancům nepřidělává žádné starosti navíc. Data, která získáváte pomocí ID média, zobrazují, zda byl pracovník v daném čase na svém pracovišti, nebo zda v daný čas začal pracovat na přiděleném pracovním úkolu. Systém navíc upozorní, pokud k očekávané události nedojde.

Výhodou je bezesporu možnost napojení na přístupové a bezpečnostní systémy, a využít tak komplexní řešení. Navíc je možné tyto data mít kdykoliv k dispozici on-line díky cloudovému řešení.

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvků, které umožňují propojení jednotlivých uživatelů v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který:

 
Podporuje přenos digitálních i analogových signálů,
 
u něhož se přípojné body instalují i tam, kde momentálně nejsou potřeba,
 
který používá datové kabely se čtyřmi kroucenými páry a optické kabely,
 
u kterého se předpokládá dlouhá technická i morální životnost,
 
jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak důležitá jako fungování elektrických rozvodů a dalších prvků firemní infrastruktury.

EVAKUAČNÍ ROZHLASY

Evakuační rozhlasy slouží k řízené evakuaci osob z objektu při vzniku ohrožení a dále také k profesionálnímu ozvučení. Setkáváme se s nimi ve školách, obchodních centrech, na nádražích, letištích, ve veřejných, administrativních budovách, v průmyslových podnicích apod. Systém upozorňuje na nebezpečí požáru, na vzniklé havárie, živelné pohromy apod. a rovněž se využívá k vysílání reklamních spotů, hudby a k příležitostním hlášením.

Evakuační rozhlas je určen především pro přenos předem nahraných i „naživo“ publikovaných zpráv, zajištění reprodukce hudby na pozadí (pokud je vyžadována) a reprodukci různých druhů signálů z různých zdrojů (informačních, poplachových apod.) Akustický signál je následně směrován do předem definovaných reproduktorových zón.

MAR

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budov. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií. Při návrzích systémů měření a regulace vycházíme z důkladné analýzy, na jejímž základě navrhneme vhodné řešení pro konkrétního zákazníka.

Naše mnohaleté zkušenosti v oboru MaR zaručují kvalitu a spolehlivost navržených systémů měření a regulace.

DÁLE PROVÁDÍME

 
Systém kontroly vstupu
Perimetrická ochrana
Požární ucpávky
Domácí telefony a videotelefony
Rozpoznání SPZ vozidel
Detekce plynů
Společná televizní anténa
Digitální a IP telefonní ústředny
Image